Cecilia Djurberg

Konferera med kritiker – Rapport från Kritikerlagets Høstseminar i Oslo

Posted in Uncategorized by Cecilia Djurberg on oktober 14, 2013

Det blev en lyckad kritikerkonferens i Oslo i helgen. Ett par – inte alls överraskande – saker blev särskilt tydliga. Bild

  • Det finns många gemensamma spörsmål att diskutera för kritiker från de olika geografiska (Norge, Sverige, Danmark) och konstnärliga (Litteratur, scenkonst, bildkonst, musik, film) fälten. Som exempelvis arbetsförhållanden och arvodering.
  • Men också många skillnader. Exempelvis ser förhållandet till traditionen uppenbarligen mycket olika ut hos olika kritiker. Möjligen kan en dra slutsatsen att kritiker som verkat en tid på digitala plattformar har en något större vilja till förnyelse än dem som håller fast vid traditionella publiceringsytor. Men det är givetvis en hastig och förenklad slutsats.
  • Det fastslogs att kritiker alltid har pratat om kritikens kris. Och att de fortfarande gärna gör detta.
  • En mycket mindre del av kritikerkåren verkar däremot prata om hur denna ska rusta sig inför dessa eventuella kriser.
  • Goethe citerades oftare än någon sa ”sociala medier”
  • Ja, jag var en av de få som sa ”sociala medier”. Högt och tydligt. Flera gånger.
  • Ja, det finns många kritiker som rynkar på näsorna åt ”sociala medier” och slentrianmässigt pratar om dylika – samt om att föra dialog med sina läsare – som något de inte vill/behöver/tänker befatta sig med.
  • Vi fick en massa roliga, nya idéer på framtida konferenser, seminarier och samarbeten som jag säkert får anledning att återkomma till. Inte osannolikt kommer info om detta via sociala medier.

Ett varmt tack till Norska Kritikerlaget för initiativ, driv och samordning!

Margareta Sörenson har också bloggat om Kritikerlagets Høstseminar i Scenbloggen, Expressen

Annons
%d bloggare gillar detta: