Cecilia Djurberg

Larmrapporter om nedskärningar på kulturen i Europa

Posted in Kultur, Politik, Scenkonst, Teater by Cecilia Djurberg on juni 22, 2011

Fick precis detta pressmeddelande från Svensk Teaterunion. Oroväckande utveckling, minst sagt.

Pressinformation från Svensk Teaterunion – Svenska ITI Larmrapporter om nedskärningar på kulturen i Europa 22 juni 2011

Till Teaterunionen får vi alltfler rapporter från länder Europa med information om drastiska nedskärningar i kulturbudgetar.

I Slovenien har regeringen lagt ett förslag som innebär en nedskärning i kulturbudgeten på 38 miljoner euro, vilket utgör 18%. En nedskärning i denna storlek, i en sektor som redan är underfinansierad, skulle betyda en oerhörd försämring i det slovenska kulturlivet.

I Nederländerna har regeringen föreslagit att skära ner hela kulturbudgeten med 40%. Detta innebär b la att alla bidrag till Theater Instituut Nederland (TIN) kommer att dras in. TIN har i årtionden varit en ambassadör för den nederländska scenkonsten och är centret där all expertis och information om landets teater finns samlad. Tack vare TIN spelar den nederländska scenkonsten en stor roll på de internationella scenerna.

I Storbritannien råder total osäkerhet i kultursektorn då regeringen tidigare i år meddelat att man ”nollställer” systemet och kommer att skära sammanlagt mellan 25%-30% i budgeten. Detta innebär att samtliga organisationer och aktörer som tidigare fått offentligt stöd måste söka på nytt utan någon garanti.

Dessutom kommer oroväckande rapporter om ökad censur och inskränkningar i yttrandefriheten i t ex Ungern. Vårens händelser har skapat en växande internationell dialog om vikten av ett starkt och oberoende kulturellt liv i Europa och i världen. Flera nationella och internationella namninsamlingar och aktioner har dragits igång för att bemöta den oroväckande utvecklingen i varje land. Dessa sprids inom ITI:s European Forum där det också pågår diskussioner om hur ITI kan arbeta för att gemensamt bemöta nedskärningarna i kultursektorn samt skapa fler forum för opinion. Ett pågående kampanj är we are more (2010-2013) som skapats av Culture Action för att påverka de politiska och ekonomiska förhandlingarna inför EU:s programperiod 2014-2020. EU:s kulturbudget kommer att förhandlas fram under de två kommande åren och kampanjen syftar till att se till att EU:s bidrag till kulturen både blir tydligare och starkare. För mer info och för att stödja kampanjen genom att skriva på manifestet, besök: www.wearemore.eu .

Källa : Svensk Teaterunion

Annons

Recenserar Lesley Leslie-Spinks Mats Ek-utställning på Dansmuseet

Posted in Dans, Kultur, Scenkonst by Cecilia Djurberg on juni 2, 2011

Häpp! Här är  min recension i Kulturnytt av Mats Ek-utställningen på Dansmuseet med bilder av fotografen Lesley Leslie-Spinks, som följt Mats Ek och Cullbergbaletten med sin kamera i 35 år.

%d bloggare gillar detta: